Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Molenbolwerk is onderdeel van Elevantio

Scoba

Rots en Water

Rots&Water op het Molenbolwerk

Rots&Water is een ‘vak’ dat op het lesrooster van elke groep staat (in intensiteit toenemend in de hogere groepen). Het is een wekelijkse 'les' op het rooster en deze hebben steeds een zes- tot achttal weken hetzelfde thema. Deze thema's komen jaarlijks terug, steeds  op een ander niveau. De principes van Rots&Water worden gaandeweg de groepen in de reguliere lessen toegepast en versterken het werken aan een groei-mindset, een ander thema waar we als school intensief mee bezig zijn. (zaken als focus, innerlijke kracht, zelfvertrouwen).

Op onze school zijn twee leerkrachten gecertificeerde Rots&Watertainers. Alle leerkrachten hebben de basistraining ‘Schoolbreed’ gevolgd. Verder heeft een leerkracht de specialisatie ‘Rots&Water autisme’ en een ander de specialisatie ‘Rots&Water traumaverwerking’ gevolgd. Regelmatig terugkerende en actuele thema’s als respect, pesten en mediawijsheid worden in Rots&Water geïntegreerd.

Sociale competentie training

Het Rots&Water is een programma voor sociale vaardigheidstraining.

Sociale vaardigheidstraining betekent dat jonge mensen leren samenwerken, samen spelen,

samen leven. Mensen moeten leren zich onafhankelijk en zelfbewust op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leren hoe daarbij met anderen samen te werken, spelen en leven (Water).

Belangrijke thema’s

Terugkerende onderwerpen in Rots&Water zijn: sterk staan (jezelf zijn en voor jezelf opkomen), rust en focus zoeken (terugkomen bij jezelf), respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, grenzen, samenwerken, concentratie, contact, communicatie, weerbaarheid en veiligheid.

Het programma bedient zich van een psychofysieke didactiek wat wil zeggen dat het programma steeds een sterk fysieke invalshoek heeft, in de vorm van fysieke spelen en oefeningen. Deze oefeningen worden ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor talige reflectie en zelfbewustzijn. De oefeningen kunnen ook vaak begrepen worden als metaforen voor het ‘echte’ leven.

Vier rode draden

De genoemde thema’s worden in het programma door vier rode draden met elkaar verbonden:

1) Het leren gronden (stevig maar tegelijkertijd ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en concentreren (het richten van de aandacht/focus).

2) De psychofysieke driehoek: lichaamsbewustzijn - emotioneel bewustzijn -zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen. Meer bewustzijn van het lichaam kan dus leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen, wat een kans biedt tot verdieping van het zelfbewustzijn en het vermogen tot zelfbeheersing versterkt.

3) De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde, vormen van communicatie.

4) Het Rots&Water concept. De rotshouding is een ‘harde houding’, die staat voor zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn en het opkomen voor jezelf en voor de dingen die je lief zijn. De waterhouding is een houding die uit is op communicatie, op meebewegen met en begrip voor de ander, zonder de eigen identiteit daarin te verliezen. De rots- en waterhoudingen kunnen zowel op fysiek als verbaal  niveau beoefend worden. Kinderen moeten zich zowel in de rots- als waterhouding bekwamen: het gaat erom te weten wanneer je welke houding moet inzetten.

Een kleine indruk van een Rots&Waterles?  https://www.youtube.com/watch?v=qH3FncUK4sQ

Nog meer weten? Kijk op de site van Rots&Water!  www.rotsenwater.nl