Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Molenbolwerk is onderdeel van Elevantio

Scoba

Informatie

Onze schoolgids is de gids waarin alle informatie over onze school staat. in de schoolgids vindt u veel zakelijke informatie, maar ook informatie over de bijvoorbeeld onze visie en de doelen van ons onderwijs.

Naast de schoolgids is ons schoolplan een leidend document. In het schoolplan staat de viie van de school uitgebreid beschreven en worden de voornemens voor de schoolontwikkeling voor een periode van 4 jaar beschreven.

Na afloop van ieder schooljaar maakt de school een schooljaarverslag, waarin de behaalde resultaten en de gemaakte vorderingen in het schooljaar worden gepubliceerd en geevalueerd. 

Schoolgids, schoolplan en jaarverslag kunt u op verzoek krijgen.

Onder het kopje INFORMATIE vindt u een selectie van informatie uit de schoolgids en het schoolplan.