Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Molenbolwerk is onderdeel van de Scoba Groep

Scoba

Regels en schooltijden

Regels en schooltijden

Leerplicht
Kinderen zijn vanaf hun 5e verjaardag leerplichtig. Dan moeten zij dus naar school.
Echter, kinderen zijn vanaf hun 4e verjaardag bij ons op school welkom.
Na de gewenningsperiode op school gaan we ervan uit dat ook de vierjarige kinderen de gebruikelijke schooltijden meedraaien en dat verzuim overlegd wordt, evenals eventueel verlof van school.

Schooltijden
Groepen 1 t/m 4:

's morgens van 8.45 - 12.00 u (woensdag tot 12.15 uur)        's middags van 13.00 - 15.15 u.
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.

Groepen 5 t/m 8:
's morgens van 8.45 - 12.00 u. (woensdag tot 12.15 u.)        's middags van 13.00 - 15.15 u.
Woensdagmiddag zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 vrij.

Regels in geval van ziekte en ander schoolverzuim
Melding van afwezigheid:

Als uw kind ziek is, of als er een andere reden is, waardoor uw kind niet naar school kan komen,
verzoeken wij U daar direct melding van te maken.
Dit kan telefonisch: tel. 30 15 42
Uiteraard kan een ziektemelding ook gedaan worden middels een briefje, maar wel dezelfde ochtend/middag. Dit om ongerustheid te voorkomen.
Als U de ziektemelding via één van uw andere kinderen doorgeeft, graag d.m.v. een briefje.
De praktijk leert namelijk dat de kinderen mondelinge boodschappen nogal eens vergeten door te geven!!
Voor kinderen die langdurig ziek zijn, wordt de mogelijkheid van huiswerk in overleg met de ouders besproken.

Melding van aard van de ziekte van een leerling
De directeur is wettelijk verplicht om een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten te melden bij de GGD.
Het gaat dan om een ongewoon aantal zieken met dezelfde verschijnselen,
zoals diarree, geelzucht of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen.
In overleg met de GGD kunnen er dan maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, stellen wij het dan ook op prijs, dat u dit meldt aan de leerkracht of directeur.
Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld.

Verzuim, anders dan door ziekte, dient U tevoren te regelen (zie vervolg)!

Regels voor aanvang en einde schooltijd
Het halen en brengen van uw kind:
De ouders van kinderen uit groep 1 en 2 mogen na het belsignaal met hun kleuter meelopen naar binnen. Afscheid nemen gebeurt zo veel mogelijk bij de deur van het klaslokaal.


Ouders die hun kinderen komen ophalen wachten meestal bij het hek aan de straat.
Als het slecht weer is kunt u echter ook binnen in de garderobe op uw kind wachten.
Na schooltijd bent u altijd van harte welkom om een kijkje te nemen in de klaslokalen.

De speelplaats van onze school bestaat uit 2 gedeeltes:
Het achterste gedeelte van de speelplaatsis voor het spel van de groepen 1 t/m 3.

Het voorste gedeelte van de speelplaats is voor de groepen 4 t/m 8.
Groep 4 mag kiezen uit het voorste of achterste gedeelte.
Kinderen worden op z'n vroegst een kwartier voor aanvang van school op de speelplaats verwacht. Vanaf dat moment is er ook toezicht op de speelplaats.
Op de speelplaats gelden speelplaatsregels.

Deze worden regelmatig met de kinderen doorgesproken.
De kinderen mogen vrij gebruik maken van de speelmaterialen die in de garderobe staan,
mits ze deze gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Voetbal met een grote bal is verboden.

Op de fiets:
Op de fiets naar school komen is in principe alleen toegestaan aan kinderen die buiten de kern IJzendijke wonen.
Kinderen van binnen de kern die denken een geldig excuus te hebben, vragen vooraf toestemming aan hun leerkracht.
De fietsenstalling is onder schooltijd niet toegankelijk voor de kinderen!

Regenlaarzen:
Als het slecht weer is, komen veel kinderen met rubberlaarzen naar school. In het gebouw mogen zij deze laarzen niet aanhouden. Ze laten deze achter bij de jassen. Zorgt u dat ze gymschoenen of pantoffels bij zich hebben en zet de naam in de laarzen.

Schoolbenodigdheden
In principe verschaft de school alles aan de leerlingen dat zij op school nodig hebben:
een gymtas, pennen, potloden, een kleurpotlodendoos, een multomap, een gum en liniaal, een huiswerktasje, boeken en schriften.
Van kinderen die verwijtbaar onzorgvuldig met schoolmateriaal omgaan, kan gevraagd worden in het vervolg benodigdheden van thuis mee te brengen.

Vanaf eind groep 3 schrijven alle kinderen verplicht met een vulpen. Deze vulpen wordt door school verstrekt.
Kinderen die zelf een vulpen o.i.d. willen meenemen mogen dit, op die voorwaarden dat zij deze eerst door de leerkracht laat ‘keuren’. Een etui of pennendoosje is aan te raden, mits deze in de laatjes van de kinderen passen.

Een agenda is, ook in groep 8, niet nodig! Een klein notitieboekje voor groep 8 mag eventueel.
Pennenstandaards, correctievloeistof en fijnschrijvers mogen in de lessen niet gebruikt worden!

 Huisregels
Dit zijn de ‘dagelijkse’ regels in school. Ze worden regelmatig onder de aandacht van de kinderen gebracht.
We hopen dat ze op den duur een vanzelfsprekendheid worden.

Ordelijkheid: 
- Voor het belsignaal kom je zonder toestemming van de leerkracht niet in de lokalen.

Als je spullen alvast kwijt wil, dan doe je dat in de garderobe;
- Als de bel gaat, ga je direct in de rij of bij je verzamelplek staan;
- Het speelmateriaal waar je buiten mee gespeeld heb, neem je mee naar binnen (in de speelkist);
- Je mag spelen met kleine ballen, m.u.v. ’s vrijdagmiddags, dan mag een grote bal ook.
Voor schooltijd kom je niet in school om balletjes te halen;
- je komt niet vroeger naar school dan een kwartier voor schooltijd. Dan is er toezicht door een leerkracht;
- Tijdens het buiten spelen is het kleuterplein bestemd voor groep 3.
Kinderen van groep 4 kunnen hier, naar eigen keuze, ook spelen.
- Het eerste half uur van de schooltijd ga je zonder toestemming van de leerkracht niet naar de w.c. gegaan. Dit geldt ook voor het kwartier voor en na een pauze;
Onder uitlegmomenten van de leerkracht en onder het niveaulezen,ga je niet naar de w.c.
- In het schoolgebouw loop je gewoon (dus niet rennen);
- In het schoolgebouw praat je gewoon (niet roepen of schreeuwen dus);
- In de fietsenstalling geldt een VERBLIJFVERBOD: je mag er wel je fiets stallen, maar je mag er niet blijven!
- Tijdens de lessen en het speelkwartier heb je geen spullen bij je, die je kunnen afleiden: geen GSM, MP3-speler, speelgoed of gevaarlijke spullen. Kostbare spullen kun je bij de leerkracht in bewaring geven. Gevaarlijke of storende spullen worden door de leerkracht in bewaring genomen.

Beleefdheid en sociale omgang:
- Je spreekt met twee woorden (‘ja, juffrouw’);

- Je bent beleefd tegenover volwassenen;
- Je noemt je medeleerlingen gewoon bij de voornaam (géén scheldnamen of bijnaam dus);
- Je hebt respect voor de spullen van je medeleerlingen. Je vraagt het altijd eerst als je andermans spullen wilt gebruiken;
- Je volgt werkopdrachten van de leerkracht zonder discussie op;
- Ruzies los je op zonder te schelden en zonder te schoppen en te slaan. Lukt dat niet, dan roep je een leerkracht;
- Gebruik nette taal. Je weet zelf welke woorden niet kunnen!

Netheid: 
- Onder de les mag je niet eten of snoepen (ook geen kauwgom), water drinken mag wel;

- Je schuift je stoel aan als je weggaat;
- Jassen horen aan de kapstok en tassen aan de kapstok of op de plank;
- Ga netjes om met de spullen van school. Je mag ze gebruiken, maar ze zijn niet van jou!
- Je ruimt alle spullen waar je mee gewerkt hebt zelf op;
-  Je helpt bij toerbeurt met de klassentaken;
- Afval hoort in de prullenbak/vuilnisbak. Scheid daarbij papier en plastic van het overige afval;
- Je vervoert schoolspullen/huiswerk vervoerd in een linnen tasje;
- ‘Tussendoortjes’ worden buiten opgegeten (groep 3 t/m 8);

Veiligheid en gezondheid: 
- Zorg dat je spel geen gevaar oplevert voor andere kinderen;

- De leerkracht die buiten loopt bepaalt of een gespeeld spel (on)veilig is;
- De leerkracht die buiten loopt bepaalt of je een jas aan moet (of niet);
- Je zorgt dat je gymspullen in orde zijn: schoenen, shirt en short!
-  Je wast je handen na toiletbezoek;
- Overblijvers eten aan tafel in de gemeenschapsruimte tot ze toestemming krijgen van een leerkracht of overblijfouder om van tafel te gaan;

Het gebruik van internet en e-mail: 
- Je gebruikt internet alleen voor de opdracht, die je van je leerkracht hebt gekregen;

- Je bezoekt alleen sites waarvan je zeker weet, dat de leerkracht hiermee kan instemmen.
Kom je onverwacht een site tegen met grove, beledigende of vieze teksten of plaatjes, dan laat je dit aan je leerkracht zien;
- De internetsites, die je in de groep vermeld ziet op posters, lijsten en dergelijke zijn zeker toegestaan;
- Chatten doen we niet op school;
- Je krijgt van school een e-mailadres. Je mag het wachtwoord daarbij alleen veranderen in overleg met je leerkracht. Gebruik je e-mail alleen voor schoolzaken. Gebruik je e-mail nooit anoniem.
- Als je leerkracht eraan twijfelt of je je e-mail goed gebruikt, mag deze dit altijd controleren.
- Als er op een site gevraagd wordt naar je naam, je leeftijd, je school of andere gegevens,
dan verstrek je deze nooit zonder toestemming van je leerkracht.

Kledingvoorschriften
In de klassen is het dragen van een pet niet toegestaan.
In de zomerse maanden willen de kinderen en leerkrachten uiteraard luchtig gekleed naar school. Dit kan, maar er zijn grenzen: badkleding, blote buiken en/of ontbloot bovenlichaam staan we niet toe.
Verder geldt als algemene regel dat het uiterlijk van kinderen en leerkrachten niet aanstootgevend mag zijn of mag afleiden van het leerproces.

Gymnastiekregels 
De kleuters gymen in de speelzaal van onze school. Daar staan  de verschillende klim- en klautertoestellen

en andere materialen uitnodigend op hen te wachten.
Maar ouders opgelet ! 
In de speelzaal zijn gymschoenen verplicht! Deze gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben!
En natuurlijk niet dezelfde schoenen als ook buiten gedragen worden. Dus....schone gymschoenen en graag zonder veters, zodat ze gemakkelijk aan en uitgaan. Instappers dus of schoenen met klittenband!!
Bij de klas is er een grote bak waarin deze gymschoenen bewaard worden.
De groepen 3 t/m 8 gymen 2 keer per week in de zaal aan de Verlengde Molenstraat.
Gymkleding is verplicht !! Deze wordt bewaard in een tasje op school en wordt aan het begin
van elke vakantie meegegeven om gewassen te worden. Het is zeer raadzaam al de spullen te merken!
De gymkleding bestaat uit:
shirt met korte broek of gympakje en gymschoenen met antislip profiel (geen zwarte zolen!)
Gymkleding en schoeisel worden niet voor en na de gymles gedragen!!!
Kinderen zonder de vereiste gymbenodigdheden worden van de gymles uitgesloten!